Anna Zdolska - Wawrzkiewicz

Artur Lewandowski

Michalina Biedrzycka

Kamila Posobkiewicz

Monday  8.00-11.30  ---------------  --------------- 8.30-14.30
Tuesday 8.00-12.30  ---------------  ---------------  ---------------
Wednesday  8.00-15.00  ---------------  --------------- 8.30-14.30
Thursday  9.00-14.00  ---------------  --------------- 13.00-15.00
Friday  --------------- 8.30-13.30  --------------- 8.30-11.30