Małgorzata Wyszogrodzka – psychologist,  wyszogrodzka.malgorzata@gfo.pl

Julia Łunkiewicz -  speech therapist, lunkiewicz.julia@gfo.pl

Artur Lewandowski – psychologist, lewandowski.artur@gfo.pl

Michalina Ignaciuk - pedagogical therapist, pedagogue, ignaciuk.michalina@gfo.pl

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Michalina Ignaciuk

-

09:00 – 13:30

07:50 – 12:20

11:25 – 14:25

-

Artur Lewnadowski

-

-

-

-

 Once a month

Julia Łunkiewicz

-

-

08:00 – 10:30

-

08:00 – 15:30

Małgorzata Wyszogrodzka

13:00 – 15:00

09:00 – 15:00

08:00 – 12:00

-