Anna Zdolska - Wawrzkiewicz

Małgorzata Kostecka

Michalina Biedrzycka

Monday  8.00-11.30  9.10-13.00  ---------
Tuesday 9.00-12.30 --------- --------- 
Wednesday  8.00-15.00 9.00-16.00  -9.20-12.20
Thursday  9.00-14.00  8.20-12.30  ---------
Friday --------- ---------  ---------