Anna Zdolska - Wawrzkiewicz

Małgorzata Kostecka

Michalina Bierdzycka

Monday  8.00-11.30  9.10-12.30  ---------
Tuesday 9.00-12.30 --------- --------- 
Wednesday  8.00-15.00 9.10-15.50  -9.20-12.20
Thursday  9.00-14.00  8.20-12.30  ---------
Friday ---------  12.30-14.10  ---------