pypW ostatnim tygodniu roku szkolnego, uczniowie klas 1 - 4 mieli okazję przedstawić swoim rodzicom podsumowania swojej nauki w czasie indywidualnych Konferencji PYP. Klasa 5 miała nieco trudniejsze zadanie - zaprosiła całą społeczność szkolną na zorganizowaną przez siebie Wystawę PYP. Rodzice, nauczyciele oraz uczniowie pozostałych klas mogli zobaczyć efekt ich pracy w ramach unitu „Współdzielenie się planetą” (Sharing the planet). Dwie ścieżki badawcze opracowane przez uczniów dotyczyły zagadnienia wycinania lasów (terenów objętych wycinką, przyczyn nadmiernego wycinania drzew, konsekwencji dla ekosystemów, możliwości przeciwdziałania wycinkom), oraz dziewiczych plemion (rozmieszczenia na świecie, elementów ich tradycji, prawa do niezależności). Wyniki badań klasa 5 opracowała w formie tablic informacyjnych, które prezentowała i omawiała w czasie wystawy. To było pierwsze takie podsumowanie nauki w programie PYP, które zgodnie w wymaganiami IB na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń szkolnych. W imieniu uczniów klasy 5, dziękuję za pomoc w organizacji i odwiedzenie naszej Wystawy.

Galeria 

Małgorzata Macierzanka (01.08.2018)