Zachęcamy do zapozania się z ofertą i zasadami rekrutacji do 4-letniego liceum HISG.

Oferta

Zasady rekrutacji