International School of Gdansk
80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29

NIP 957-108-89-03

Tel: +48 58 342 31 00

E-mail: isg@gfo.pl

Godziny pracy sekretariatu: 7:30 - 15:30

 

zespół zarządzający:

Joanna Rzosińska - dyrektor zarządzający

Agata Kożuszek - dyrektor Elementary International School of Gdansk/Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Gdańsku i dyrektor High International School of Gdansk/Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Joanna Klich - dyrektor International Preschool of Gdansk/Międzynarodowego Przedszkola w Gdańsku

Edyta Caban-Żywicka - zastępca dyrektora High International School of Gdansk/Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, koordynator edukacji domowej

sekretariat: 

Julia Wiśnicka  isg@gfo.pl

 księgowość i kadry: 

Aneta Duk-Gusta - główna księgowa duk-gusta.aneta@gfo.pl 

Kamila Lehmann - specjalista ds. kadr i płac lehmann.kamila@gfo.pl

 rozliczanie czesnego:

czesneisg@gfo.pl

Numer konta:

BNP PARIBAS 92 1600 1462 1837 4600 5000 0001

IBAN: PL92 1600 1462 1837 4600 5000 0001

SWIFT/BIC: PPABPLPK

 

Jarosław Bartkowiak - Inspektor ochrony danych -jbartkowiak@pharos.pl