Misją szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej jest zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku.
Działania Szkół nastawione są na doskonalenie umiejętności uczniów z uwzględnieniem ich predyspozycji oraz kształtowania postaw samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności.

Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy całej społeczności szkolnej.

Dążymy do tego by nasz Uczeń był:

 • wszechstronnie wykształcony,
 • twórczy i samodzielny w myśleniu i działaniu,
 • otwarty i komunikatywny,
 • świadomy swoich możliwości i potrzeb,
 • odpowiedzialny za siebie i innych,
 • szanujący tradycje i wartości kraju w którym mieszka,
 • aktywny w życiu społecznym,
 • dbający o środowisko,
 • uczący się przez całe życie i przygotowany do życia w zmieniającym się świecie.

Nauczyciel szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej w swojej pracy kieruje się zasadami etyki, dobrem i potrzebami ucznia. Dba o swój rozwój osobisty i zawodowy. Jest:

 • odpowiedzialny,
 • konsekwentny,
 • życzliwy,
 • zaangażowany,
 • kreatywny,
 • inspirujący i wspierający,
 • otwarty na zmiany.