www.ibo.org

pyp programme logo en

International School of Gdansk zapewnia wysokiej jakości edukację międzynarodową na każdym etapie kształcenia ( przedszkole - szkoła podstawowa - liceum) gwarantowaną przez akredytację International Baccalaureate® (IB) dla programu Primary Years Programme oraz edukacyjne standardy stanu Minnesota w USA.

International School of Gdańsk jest szkołą międzynarodową, w której aż ok 40% uczniów to obcokrajowcy. Pozostałe ok 60% to dzieci pochodzenia polskiego, w tym także emigranci, którzy po raz pierwszy zetknęli się z polskim system edukacji właśnie w gdańskiej placówce. By odpowiedzieć na ich różnorodne potrzeby edukacyjne, szkoła uczy w sposób otwarty i nowoczesny. Jej pojawienie się kilkanaście lat temu zainicjowała Gdańska Fundacja Oświatowa*, twórca i organ prowadzący szkoły.

Nasza misja to rozwój zaciekawionych światem, kreatywnych, kompetentnych i troskliwych młodych ludzi, którzy stworzą lepszy i pokojowo zorganizowany świat w oparciu o międzykulturowe zrozumienie i wzajemny szacunek. Cel ten osiągamy dzięki profesjonalnej międzynarodowej kadrze nauczycieli, międzynarodowemu programowi kształcenia oraz atmosferze sprzyjającej indywidualnemu rozwojowi każdego dziecka. 

W skład International School of Gdansk wchodzą:

International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku  (edukacja dla dzieci w wieku 2,5 do 5/6 lat)  IPG akredytacja IB World School 060020

Elementary International School of Gdansk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku (edukacja dla dzieci w wieku od 6/7 do 14 lat) akredytacja IB World School 060020

High International School of Gdansk / Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (edukacja dla uczniów w wieku od 14 do 18 lat)

We learn together in English. Join us!

*Gdańską Fundacja Oświatowa aktualnie prowadzi również:
Gdańskie Szkoły Autonomiczne (szkoła podstawowa oraz liceum),
Sopockie Szkoły Autonomiczne (szkoła podstawowa oraz liceum),
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek”.