Międzynarodowa Szkoła w Gdańsku otrzymała akredytację IB World School 060020.

www.ibo.org

pyp programme logo en

 

W skład International School of Gdansk wchodzą:

International Preschool of Gdansk (edukacja dla dzieci w wieku 2,5 do 5/6 lat)  IPG
Elementary International School of Gdansk (edukacja dla dzieci w wieku od 6/7 do 14 lat)
High International School of Gdansk
(edukacja dla uczniów w wieku od 14 do 18 lat)

Oferujemy:
• zajęcia w języku angielskim (przy realizacji polskiej podstawy programowej oraz dobrych praktyk z programów międzynarodowych),

• międzynarodowe środowisko edukacyjne,
• profesjonalną, międzynarodową kadrę pedagogiczną,
• anglojęzyczne materiały dydaktyczne,
• naukę drugiego języka obcego od klasy 1 (jęz. hiszpański), 

• zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność,
• naukę logicznego myślenia (szachy, kostka Rubika),
• praktyczne doświadczenia oraz obserwacje zjawisk podczas zajęć w ramach nauk przyrodniczych,
• zajęcia sportowe (dysponujemy profesjonalną salą gimnastyczną oraz salą do tańca),

• skuteczną naukę języka ojczystego dla Polaków,
• nauka języka polskiego jako języka obcego dla obcokrajowców,
• wparcie w edukacji polonistycznej dla Polaków wracających z zagranicy,
• nauka historii Polski i geografii Polski w języku polskim (od klasy 4 dla uczniów będących obywatelami Polski).

Wykorzystujemy:
• nowoczesne i efektywne metody nauczania (metoda projektowa, nauka w blokach interdyscyplinarnych),
• nowe technologie IT (tablice multimedialne, iPady).

Zapewniamy:
• zindywidualizowane podejście do każdego dziecka,
• opiekę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Osiek",
• program adaptacji wspierający nowych uczniów (zajęcia integracyjne, dodatkowe zajęcia przedmiotowe i językowe),

• doskonałe warunki nauki i zabawy (przestronne sale, zaplecze sportowe, stołówka z własną kuchnią),
• rozległe tereny rekreacyjno-sportowe, place zabaw oraz zaplecze treningowe do parkour.