Oferta realizowana jest w języku polskim i angielskim, w zależności od potrzeb.

 

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego znajduje się tutaj.

Osobą odpowiedzialną za realizację doradztwa zawodowego w ISG jest Artur Lewandowski - psycholog, doradca zawodowy.

 

Uczniowie

 • Wpieranie w radzeniu sobie w relacjach społecznych
 • Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi 
 • Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami edukacyjnymi
 • Konstruowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych adekwatnych do potrzeb 
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Praca interwencyjna w sytuacjach kryzysowych
 • Badania socjometryczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia logopedyczna

 

Nauczyciele

 • Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego i klasowego programu wychowawczego
 • Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego programu profilaktyki
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych związanych z funkcjonowaniem klasy 
 • Pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów rozwojowych uczniów
 • Konsultacje indywidualne
 • Warsztaty i szkolenia
 • Materiały psychoedukacyjne

 

Rodzice

 • Wsparcie w procesie wychowania dzieci
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
 • Interwencje w sytuacjach kryzysowych
 • Indywidualne konsultacje
 • Grupowe warsztaty psychoedukacyjne
 • Materiały psychoedukacyjne