PORADNIA 1Wychodząc naprzeciw potrzebom międzynarodowego środowiska przedszkolnego i szkolnego , przygotowaliśmy szczególną/ bogatą ofertę PPP "Osiek" w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej dostępnej w ramach czesnego. 

Zadbaliśmy o rozszerzoną liczbę godzin przeznaczonych na konsultacje wspierające dla uczniów i rodziców, pracę w klasach, psychoedukację, profilaktykę, doradztwo zawodowe. Obejmujemy uczniów w klasach 0-3 terapią logopedyczną w zakresie trudności komunikacyjnych oraz uczniów klas 0-8 terapią pedagogiczną w zakresie trudności rozwojowych.

Dla zainteresowanych Rodziców uczniów szkół GFO proponujemy preferencyjne warunki finansowe w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, która realizowana jest na terenie szkół oraz terapii logopedycznej dla uczniów starszych (4-8). Jako nieliczni na terenie Trójmiasta w ramach doradztwa zawodowego, prowadzimy rozmowy indywidualne z każdym z uczniów w klasach 8 szkoły podstawowej i w klasach 3 liceum, dzięki czemu wskazujemy optymalne możliwości w zakresie dalszego rozwoju w oparciu o preferencje i zasoby osobiste. Nasza poradnia uczestniczy w programie Ambasador Talentów.

Specjaliści PPP „Osiek” towarzyszą nie tylko wtedy, gdy potrzebują Państwo wsparcia, ale także, kiedy doświadczają Państwo radości z sukcesów edukacyjnych i wychowawczych Waszych dzieci.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty PPP „Osiek” dedykowanej Uczniom i Rodzicom oraz do zapoznania się z jej szczegółami poniżej.

 

Oferta realizowana jest w języku polskim i angielskim, w zależności od potrzeb

Uczniowie

 • Wpieranie w radzeniu sobie w relacjach społecznych
 • Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi 
 • Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami edukacyjnymi
 • Konstruowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych adekwatnych do potrzeb 
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Praca interwencyjna w sytuacjach kryzysowych
 • Badania socjometryczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia logopedyczna

Nauczyciele

 • Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego i klasowego programu wychowawczego
 • Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego programu profilaktyki
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych związanych z funkcjonowaniem klasy 
 • Pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów rozwojowych uczniów
 • Konsultacje indywidualne
 • Warsztaty i szkolenia
 • Materiały psychoedukacyjne

Rodzice

 • Wsparcie w procesie wychowania dzieci
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
 • Interwencje w sytuacjach kryzysowych
 • Indywidualne konsultacje
 • Grupowe warsztaty psychoedukacyjne
 • Materiały psychoedukacyjne

 

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego znajduje się tutaj.

Osobą odpowiedzialną za realizację doradztwa zawodowego w ISG jest Artur Lewandowski - psycholog, doradca zawodowy.