Aleksandra Berndt - psycholog,  berndt.aleksandra@gfo.pl
Małgorzata Wyszogrodzka – psycholog,  wyszogrodzka.malgorzata@gfo.pl
Julia Łunkiewicz -  logopeda, lunkiewicz.julia@gfo.pl
Artur Lewandowski – psycholog, lewandowski.artur@gfo.pl
Michalina Ignaciuk - terapeuta pedagogiczny, pedagog ignaciuk.michalina@gfo.pl
Kamila Posobkiewicz - logopeda, posobkiewicz.kamila@gfo.pl

 

 

ISG kadra