Małgorzata Wyszogrodzka – psycholog,  wyszogrodzka.malgorzata@gfo.pl
Julia Łunkiewicz -  logopeda, lunkiewicz.julia@gfo.pl
Artur Lewandowski – psycholog, lewandowski.artur@gfo.pl
Michalina Ignaciuk - terapeuta pedagogiczny, pedagog ignaciuk.michalina@gfo.pl

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Michalina Ignaciuk

-

09:00 – 13:30

07:50 – 12:20

09:00 – 12:00

-

Artur Lewnadowski

-

-

-

-

 Raz w miesiącu

Julia Łunkiewicz

-

-

08:00 – 10:30

-

08:00 – 15:00

Małgorzata Wyszogrodzka

13:00 – 15:00

09:00 – 15:00

08:00 – 12:00

-