blue - wydarzenia EISG

purple - wydarzenia HISG

 

Najważniejsze daty:

1.09 -

Rozpoczęcie roku szkolnego

16.10 -

Pasowanie na pierwszoklasistę

11.11 -

Narodowe Święto Niepodległości- szkoła zamknięta

23.12-3.01 -

Przerwa Świąteczna- szkoła zamknięta

4-15.01 -

Ferie zimowe- szkoła zamknięta

10.02 -

ostatni dzień wystawiania ocen semestralnych

2-6.04 -

Przerwa Wielkanocna- szkoła zamknięta

23.04 -

Ceremonia zakończenia roku szkolnego dla klasy 12

3.05 -

Święto Konstytucji- szkoła zamknięta

7.05 -

PYP Exhibition

25-27.05 -

egzaminy 8-klasistów

3.06 -

Boże Ciało- szkoła zamknięta

4.06 -

dodatkowy dzień wolny- szkoła zamknięta

15-17.06 -

Konferencje PYP

17.06 -

ostatni dzień wystawiania ocen końcoworocznych

24.06 -

Ceremonia zakończenia roku szkolnego dla klasy 8

25.06 -

Ceremonia zakończenia roku szkolnego dla klas 1-7