Kożuszek.jpg

Agata Kożuszek 

Dyrektor High International School of Gdansk. 

Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i polityki oświatowej. Ukończyła również kierunki: psychologia biznesu oraz wiedza o kulturze. Przez 9 lat była dyrektorem Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum, od 13 lat związana ze szkołami Gdańskiej Fundacji Oświatowej jako nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze i wychowawca klas.

 

Joanna Rzosińska

Dyrektor zarządzający International School of Gdansk 

Absolwentka administracji, prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Przez 8 lat była dyrektorem operacyjnym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego filii w Sopocie gdzie między innymi odpowiadała za udoskonalanie jakości oferowanych usług dydaktycznych i pozadydaktycznych.

 

Julia Wiśnicka

Sekretarz International School of Gdansk. 


gibbs.jpg

James Gibbs

Opiekun klasy 10, nauczyciel historii, przedsiębiorczości, logiki, etyki

Ukończył psychologię na University of Washington. Po roku pracy z młodzieżą w Berlinie kontynuował studia na wydziałach: pedagogiki oraz filologii germańskiej i angielskiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Pasjonat nowoczesnych technologii i techniki. Mieszka i uczy w Trójmieście od 1998 roku.

gostomska Anna Gostomska

Nauczyciel języka polskiego

Ukończyła filologię polską i angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu literatury i sztuki europejskiej doby średniowiecza i wczesnej nowożytności. Prowadziła zajęcia z literatury na poziomie akademickim, pracowała także jako nauczyciel w gimnazjum i szkole średniej.

psucho

Izabela Tereszkiewicz

Nauczyciel języka polskiego, języka polskiego dla obcokrajowców i grafiki komputerowej

Absolwentka filologii polskiej i z zamiłowania nauczyciel technologii komputerowej. Swoje doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku zdobyła pracując przez 6 lat w liceum w Paryżu. 

Żywicka

Edyta Caban-Żywicka

Nauczyciel języka angielskiego

Anglistka z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła filologię angielską i pedagogikę. Jest także absolwentką podyplomowych studiów z translatoryki języka angielskiego. Posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

molina

Vanesa Molina

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Posiada tytuł magistra Międzynarodowego Nauczyciela Języka Hiszpańskiego. Jest także egzaminatorem DELE. Ukończyła kierunek wychowanie fizyczne na University of Sevilla.  Pracowała jako asystent nauczyciela w Dubaju, a także jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Szczecin International School. Posiada wieloletnie doświadcznie w nauczaniu klas bilingualnych. Obecnie pracuje także na wydziale Iberystyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Kucharski.jpg

Kamil Kucharski

Nauczyciel historii Polski i WOS

Absolwent wydziału historii z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu także w klasach dwujęzycznych. Specjalizował się w zakresie historii myśli i kultury politycznej.

 Łepek

Teresa Łepek

Nauczyciel chemii

Absolwentka wydziału chemii UG oraz PG, w 2018 roku obroniła doktorat z chemii w zakresie biochemii. Słuchaczka studiów podyplomowych dotyczących nauczania matematyki. Odbyła siedmiomiesięczny staż naukowy w Kanadzie, doskonaląc zdolności językowe. Pasjonatka zadań logicznych i matematycznych. Nieustannie rozwija swój warsztat pracy nauczyciela, uczestnicząc w szkoleniach i wizytach studyjnych.


 

Paweł Zalewski

Nauczyciel geografii

Nauczyciel geografii, historii oraz wiedzy i społeczeństwa. Absolwent historii oraz geografii na Uniwersytecie Gdańskim. Od ośmiu lat pracuje w wielu trójmiejskich placówkach. Do jego pasji należą dyplomacja, turystyka i sport. Zawsze uśmiechnięty, otwarty i gotowy do pomocy.


Łęgowska

Ewelina Łęgowska

Nauczyciel fizyki

Absolwentka fizyki medycznej a obecnie także studentka studiów doktoranckich z zakresu fizyki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Od kilku lat aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniem “Bez rutyny”, prowadząc zajęcia dla młodzieży popularyzujące nauki przyrodnicze.

  szyszkowski

Marcin Szyszkowski

Nauczyciel matematyki

Doktor nauk matematycznych. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki na West Virginia University, Columbus State University oraz Uniwersytecie Gdańskim.
Związany jest też z matematyką w wymiarze szkolnym, jako współorganizator olimpiady matematycznej.

czyzykowska.jpg

Aleksandra Czyżykowska

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trener piłki siatkowej, instruktor fitness oraz odnowy biologicznej. Przez 2 lata trenowała drużynę siatkarską dziewcząt GOKF w Pomorskiej Lidze Wojewódzkiej.

rydzak

Mateusz Rydzak-Moc

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia trenera lacrosse'a, instruktora pływania i koszykówki. Prowadzi drużyny piłki nożnej a dodatkowo rozwija swój warsztat jako nauczyciel gry w szachy.

b czech

Bartosz Czech

Bibliotekarz

Absolwent filologii angielskiej i dziennikarstwa. Ukończył kursy języków włoskiego i hiszpańskiego. Obecnie kontynuuje naukę języka japońskiego. Pasjonat kultury i sztuki Kraju Kwitnącej Wiśni, a także zapalony kinoman i czytelnik. W pracy stara się przybliżać uczniom radość płynącą z obcowania ze słowem pisanym.