Kożuszek.jpg

Agata Kożuszek 

Dyrektor szkoły

Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i polityki oświatowej. Ukończyła również kierunki: psychologia biznesu oraz wiedza o kulturze. Przez 9 lat była dyrektorem Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum, od 13 lat związana ze szkołami Gdańskiej Fundacji Oświatowej jako nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze i wychowawca klas.

 

Joanna Rzosińska

Dyrektor zarządzający

Absolwentka administracji, prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Przez 8 lat była dyrektorem operacyjnym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego filii w Sopocie gdzie między innymi odpowiadała za udoskonalanie jakości oferowanych usług dydaktycznych i pozadydaktycznych.

kilian.jpg

Małgorzata Kilian - Pieczonka 

Koordynator PYP 

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną i teatrologiczną. Posiada dyplom Kolegium Języków Obcych, podyplomowych studiów w zakresie HR oraz zarządzania oświatą. Ukończyła kurs koordynatorów Primary Years Program oraz liczne szkolenia zagraniczne dotyczące wdrażania programu.
Jest dyrektorem International Preschool of Gdansk. Wcześniej była związana z Gdańską Fundacją Oświatową jako pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej “Osiek”.

m gorecka

Magdalena Górecka

Sekretarz szkoły 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Związała swoją karierę z administracją, w której ma wieloletnie doświadczenie.

farquhar

Lori Farquhar

Opiekun klasy 1

Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Northern Colorado. Otrzymała tytuł magistra na kierunku Curriculum and Instruction in Reading na Uniwersytecie Grand Canyon. Doświadczenie zdobyła ucząc w Imagine Charter School w Firestone, Colorado.Jest także certyfikowanym Edukatorem National Geographic.

  patalon male

Aleksandra Patalon

Opiekun klasy 2

Absolwentka pedagogiki oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła również studia podyplomowe zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracowała w przedszkolach na terenie Gdańska. Uczestniczyła w szeregu zagranicznych szkoleń z zakresu Primary Years Programme. Jest także certyfikowanym Edukatorem National Geographic.

m perez

Mireia Perez

Opiekun klasy 3

Absolwentka studiów pedagogicznych Uniwersytetu Barcelońskiego. Pracowała jako nauczyciel w Nikaragui. Dodatkowo jest nauczycielką języka hiszpańskiego. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu dziecięcych grup skautów.

 gerber.jpg

Dane Gerber 

Opiekun klasy 4, nauczyciel muzyki i języka angielskiego

Ukończył Macquarie University z tytułem magistra sztuki ze specjalizacją: literatura angielska i muzyka. Następnie uzyskał tytuł magistra wychowania wczesnoszkolnego University of Western Sydney. Pracował jako nauczyciel i wychowawca w szkołach w Londynie i Sydney. Przez kilkanaście lat uczył dzieci i młodzież gry na pianinie.

Macierzanka

Małgorzata Macierzanka

Opiekun klasy 5

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. Obroniła doktorat z biochemii. Przez 8 lat mieszkała w Wielkiej Brytani, gdzie ukończyła podyplomowe studia nauczycielskie i pracowała w szkole podstawowej. Nieustannie doskonali swój warsztat biorąc udział w różnorodnych szkoleniach. 

  czyzykowska.jpg

Aleksandra Czyżykowska

Opiekun klasy 6, nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trener piłki siatkowej, instruktor fitness oraz odnowy biologicznej. Przez 2 lata trenowała drużynę siatkarską dziewcząt GOKF w Pomorskiej Lidze Wojewódzkiej. 

 

Kotlewska.jpg

Aleksandra Kotlewska

Opiekun klasy 7, nauczyciel języka polskiego i historii Polski

Ukończyła filologię polską. Jest również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze oraz bibliotekoznawstwa. Ma wieloletnie doświadczenie nauczania na różnych etapach edukacyjnych. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy jako egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Łepek

Teresa Łepek

Opiekun klasy 8, nauczyciel matematyki i chemii 

Absolwentka wydziału chemii z tytułem magistra i inżyniera. Odbyła siedmiomiesięczny staż naukowy w Kanadzie, doskonaląc zdolności językowe. Studentka studiów doktoranckich. Pasjonatka zadań logicznych i matematycznych. Nieustannie rozwija swój warsztat pracy nauczyciela, uczestnicząc w szkoleniach i wizytach studyjnych.

Orłowska.jpg

Adriana Budzisz-Orłowska

Nauczyciel geografii 

Absolwentka wydziału geografii i podyplomowych studiów pedagogicznych. Doświadczenie zdobywała podczas licznych podróży, łącząc pasję z pracą zawodową. Uczestniczy w międzynarodowych projektach skierowanych do nauczycieli geografii.

sulich

Aleksandra Sulich

Nauczyciel języka polskiego 

Absolwentka pedagogiki oraz certyfikowany nauczyciel glottodydaktyki i glottoterapii, czyli systemu nauki czytania i pisania opracowanego przez prof. Rocławskiego. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych z zakresu arteterapii. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywała m.in. podczas pracy w szkołach w Wielkiej Brytanii.

gostomska

Anna Gostomska

Nauczyciel języka polskiego

Ukończyła filologię polską i angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu literatury i sztuki europejskiej doby średniowiecza i wczesnej nowożytności. Prowadziła zajęcia z literatury na poziomie akademickim, pracowała także jako nauczyciel w gimnazjum i szkole średniej.

psucho

Izabela Tereszkiewicz

Nauczyciel języka polskiego i grafiki komputerowej

Absolwentka filologii polskiej i z zamiłowania nauczyciel technologii komputerowej. Swoje doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku zdobyła pracując przez 6 lat w liceum w Paryżu. 

wyrwicka

Natalia Wyrwicka

Nauczyciel języka polskiego dla obcokrajowców

Absolwentka filologii polskiej na specjalnościach edytorstwo i nauczanie języka polskiego jako obcego. W ubiegłych latach prowadziła na Ukrainie kursy z języka polskiego.

 

Kucharski.jpg

Kamil Kucharski

Nauczyciel historii i WOS

Absolwent wydziału historii z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu także w klasach dwujęzycznych. Specjalizował się w zakresie historii myśli i kultury politycznej. 

a aliste

Amelia Aliste

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Absolwentka iberystyki na Uniwersytecie w Chile. Posiada również dyplom z zakresu administracji publicznej. Miała okazję uczyć swojego języka ojczystego zarówno dzieci jak i dorosłych, pokazując pzy tym kulturę swojego kraju.

   

Elena Romero

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Absolwentka iberystyki ze specjalizacją w nauczaniu obcokrajowców. Posiada wiele lat doświadczenia, pracowała w takich krajach jak Chorwacja czy Słowacja. Jej pasjami są literatura, kultura oraz języki obce. Często zaangażowana w nowe projekty, aby uczyć się wciąż nowych rzeczy.

Żywicka

Edyta Caban-Żywicka

Nauczyciel języka angielskiego

Anglistka z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła filologię angielską i pedagogikę. Jest także absolwentką podyplomowych studiów z translatoryki języka angielskiego. Posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

calladine

David Calladine

Nauczyciel języka angielskiego i historii

Absolwent Camberwell School of Art z tytułem konserwatora zabytków oraz zarządzania instytucjami muzealnymi na Uniwersytecie w Portsmouth. Następnie uzyskał uprawnienia nauczycielskie w Wielkiej Brytanii, gdzie przez 12 lat pracował jako nauczyciel historii sztuki, plastyki, nauk przyrodniczych i języka angielskiego. Do Polski przeprowadził się w 2015 roku.

szyszkowski

Marcin Szyszkowski

Nauczyciel matematyki

Doktor nauk matematycznych. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki na West Virginia University, Columbus State University oraz Uniwersytecie Gdańskim.
Związany jest też z matematyką w wymiarze szkolnym, jako współorganizator olimpiady matematycznej.

Łęgowska

Ewelina Łęgowska

Nauczyciel fizyki

Absolwentka fizyki medycznej a obecnie także studentka studiów doktoranckich z zakresu fizyki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Od kilku lat aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniem “Bez rutyny”, prowadząc zajęcia dla młodzieży popularyzujace nauki przyrodnicze.

rydzak.jpg

Mateusz Rydzak - Moc 

Nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia trenera lacrosse'a, instruktora pływania i koszykówki. Prowadzi drużyny piłki nożnej a dodatkowo rozwija swój warsztat jako nauczyciel gry w szachy. 

d magrean

Dawid Magrean

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

gibbs.jpg

James Gibbs

Nauczyciel techniki, IT, etyki

Ukończył psychologię na University of Washington. Po roku pracy z młodzieżą w Berlinie kontynuował studia na wydziałach: pedagogiki oraz filologii germańskiej i angielskiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Pasjonat nowoczesnych technologii i techniki. Mieszka i uczy w Trójmieście od 1998 roku.

zolnowska

Katarzyna Żołnowska

Nauczyciel religii 

Absolwentka Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni oraz Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła również matematykę ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała w szkole podstawowej oraz w gimnazjum i szkole średniej.

 

czerwinska

Zuznanna Konieczna-Czerwinska

Bibliotekarz

Absolwentka kulturoznawstwa i grafiki projektowej. Aktywnie pracuje jako ilustrator. Od kilku lat prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Obecnie studentka podyplomowych studiów z zakresu pedagogiki.

  b czech

Bartosz Czech

Bibliotekarz

Absolwent filologii angielskiej i dziennikarstwa. Ukończył kursy języków włoskiego i hiszpańskiego. Obecnie kontynuuje naukę języka japońskiego. Pasjonat kultury i sztuki Kraju Kwitnącej Wiśni, a także zapalony kinoman i czytelnik. W pracy stara się przybliżać uczniom radość płynącą z obcowania ze słowem pisanym.

 golebiewska

Aleksandra Gołębiewska

Nauczyciel świetlicy

Absolwentka Anglistyki oraz Amerykanistyki jak i studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego. Wcześniej pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w technikum.