Kożuszek.jpg

Agata Kożuszek 

Dyrektor szkoły

Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i polityki oświatowej. Ukończyła również kierunki: psychologia biznesu oraz wiedza o kulturze. Przez 9 lat była dyrektorem Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum, od 13 lat związana ze szkołami Gdańskiej Fundacji Oświatowej jako nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze i wychowawca klas.

blaszkowski

Wojciech Błaszkowski

Dyrektor zarządzający ISG

Absolwent magisterskich i doktoranckich studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel w szkole średniej oraz jako wykładowca akademicki. Realizował także swoje zainteresowania zawodowe w obszarze finansów i audytu. Od 10 lat związany z organizacją oświaty w Mieście Gdańsku.

kilian.jpg

Małgorzata Kilian - Pieczonka 

Koordynator PYP 

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną i teatrologiczną. Posiada dyplom Kolegium Języków Obcych, podyplomowych studiów w zakresie HR oraz zarządzania oświatą. Ukończyła kurs koordynatorów Primary Years Program oraz liczne szkolenia zagraniczne dotyczące wdrażania programu.
Jest dyrektorem International Preschool of Gdansk. Wcześniej była związana z Gdańską Fundacją Oświatową jako pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej “Osiek”.

jefimik

Joanna Jefimik

Sekretarz szkoły 

Absolwentka magisterskich studiów z zakresu Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczenie w pracy zdobyła podczas wieloletniego pobytu w Manchester, U.K. pracując dla międzynarodowych korporacji. W roku 2017 wróciła na stałe do Polski, wybierając Gdańsk jako miejsce zamieszkania.

patalon male

Aleksandra Patalon

Opiekun klasy 1

Absolwentka pedagogiki oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła również studia podyplomowe zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracowała w przedszkolach na terenie Gdańska. Uczestniczyła w szeregu zagranicznych szkoleń z zakresu Primary Years Programme.

ropiejko

Nancy Ropiejko

Opiekun klasy 2

Ukończyła Science in Education (Magna Cum Laude) na Indiana University of Pennsylvania z certyfikatem w zakresie pracy z dziećmi niedosłyszącymi, podnosząc swoje kwalifikacje w Polsce na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w Londynie w Szkole Podstawowej Franka Barnesa oraz w Gdyni w American Elementary School. Ma także wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci w każdym wieku.

porzezinska

Karolina Porzezińska

Opiekun klasy 3

Absolwentka kierunku wczesnej edukacji z angielskim oraz pedagogiki ogólnej. Doświadczenie w nauczaniu w języku angielskim zdobywała podczas lat pracy jako wychowawca w International School of Gdańsk. Uczestniczyła w wielu zagranicznych szkoleń z zakresu Primary Years Programme.

  farquhar

Lori Farquhar

Opiekun klasy 4

Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Northern Colorado. Otrzymała tytuł magistra na kierunku Curriculum and Instruction in Reading na Uniwersytecie Grand Canyon. Doświadczenie zdobyła ucząc w Imagine Charter School w Firestone, Colorado.

gerber.jpg

Dane Gerber 

Opiekun klasy 5, nauczyciel muzyki i języka angielskiego

Ukończył Macquarie University z tytułem magistra sztuki ze specjalizacją: literatura angielska i muzyka. Następnie uzyskał tytuł magistra wychowania wczesnoszkolnego University of Western Sydney. Pracował jako nauczyciel i wychowawca w szkołach w Londynie i Sydney. Przez kilkanaście lat uczył dzieci i młodzież gry na pianinie.

 

Kotlewska.jpg

Aleksandra Kotlewska

Opiekun klasy 6, nauczyciel języka polskiego i historii Polski

Ukończyła filologię polską. Jest również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze oraz bibliotekoznawstwa. Ma wieloletnie doświadczenie nauczania na różnych etapach edukacyjnych. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy jako egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Łepek

Teresa Łepek

Opiekun klasy 7, nauczyciel matematyki i chemii 

Absolwentka wydziału chemii z tytułem magistra i inżyniera. Odbyła siedmiomiesięczny staż naukowy w Kanadzie, doskonaląc zdolności językowe. Studentka studiów doktoranckich. Pasjonatka zadań logicznych i matematycznych. Nieustannie rozwija swój warsztat pracy nauczyciela, uczestnicząc w szkoleniach i wizytach studyjnych.

Orłowska.jpg

Adriana Budzisz-Orłowska

Opiekun klasy 8, nauczyciel geografii 

Absolwentka wydziału geografii i podyplomowych studiów pedagogicznych. Doświadczenie zdobywała podczas licznych podróży, łącząc pasję z pracą zawodową. Uczestniczy w międzynarodowych projektach skierowanych do nauczycieli geografii.

gostomska

Anna Gostomska

Nauczyciel języka polskiego

Ukończyła filologię polską i angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu literatury i sztuki europejskiej doby średniowiecza i wczesnej nowożytności. Prowadziła zajęcia z literatury na poziomie akademickim, pracowała także jako nauczyciel w gimnazjum i szkole średniej.

psucho

Izabela Tereszkiewicz

Nauczyciel języka polskiego i grafiki komputerowej

Absolwentka filologii polskiej i z zamiłowania nauczyciel technologii komputerowej. Swoje doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku zdobyła pracując przez 6 lat w liceum w Paryżu. 

wyrwicka

Natalia Wyrwicka

Nauczyciel języka polskiego dla obcokrajowców

Absolwentka filologii polskiej na specjalnościach edytorstwo i nauczanie języka polskiego jako obcego. W ubiegłych latach prowadziła na Ukrainie kursy z języka polskiego.

 

sulich

Aleksandra Sulich

Nauczyciel języka polskiego 

Absolwentka pedagogiki oraz certyfikowany nauczyciel glottodydaktyki i glottoterapii, czyli systemu nauki czytania i pisania opracowanego przez prof. Rocławskiego. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych z zakresu arteterapii. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywała m.in. podczas pracy w szkołach w Wielkiej Brytanii.

Kucharski.jpg

Kamil Kucharski

Nauczyciel historii i WOS

Absolwent wydziału historii z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu także w klasach dwujęzycznych. Specjalizował się w zakresie historii myśli i kultury politycznej. 

 

 

Żywicka

Edyta Caban-Żywicka

Nauczyciel języka angielskiego

Anglistka z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła filologię angielską i pedagogikę. Jest także absolwentką podyplomowych studiów z translatoryki języka angielskiego. Posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

calladine

David Calladine

Nauczyciel języka angielskiego i historii

Absolwent Camberwell School of Art z tytułem konserwatora zabytków oraz zarządzania instytucjami muzealnymi na Uniwersytecie w Portsmouth. Następnie uzyskał uprawnienia nauczycielskie w Wielkiej Brytanii, gdzie przez 12 lat pracował jako nauczyciel historii sztuki, plastyki, nauk przyrodniczych i języka angielskiego. Do Polski przeprowadził się w 2015 roku.

szyszkowski

Marcin Szyszkowski

Nauczyciel matematyki

Doktor nauk matematycznych. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki na West Virginia University, Columbus State University oraz Uniwersytecie Gdańskim.
Związany jest też z matematyką w wymiarze szkolnym, jako współorganizator olimpiady matematycznej.

Łęgowska

Ewelina Łęgowska

Nauczyciel fizyki

Absolwentka fizyki medycznej a obecnie także studentka studiów doktoranckich z zakresu fizyki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Od kilku lat aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniem “Bez rutyny”, prowadząc zajęcia dla młodzieży popularyzujace nauki przyrodnicze.

rydzak.jpg

Mateusz Rydzak - Moc 

Nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia trenera lacrosse'a, instruktora pływania i koszykówki. Prowadzi drużyny piłki nożnej a dodatkowo rozwija swój warsztat jako nauczyciel gry w szachy. 

 czyzykowska.jpg

Aleksandra Czyżykowska

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trener piłki siatkowej, instruktor fitness oraz odnowy biologicznej. Przez 2 lata trenowała drużynę siatkarską dziewcząt GOKF w Pomorskiej Lidze Wojewódzkiej. 

gibbs.jpg

James Gibbs

Nauczyciel techniki, IT, etyki

Ukończył psychologię na University of Washington. Po roku pracy z młodzieżą w Berlinie kontynuował studia na wydziałach: pedagogiki oraz filologii germańskiej i angielskiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Pasjonat nowoczesnych technologii i techniki. Mieszka i uczy w Trójmieście od 1998 roku.

czerwinska

Zuznanna Konieczna-Czerwinska

Bibliotekarz

Absolwentka kulturoznawstwa i grafiki projektowej. Aktywnie pracuje jako ilustrator. Od kilku lat prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Obecnie studentka podyplomowych studiów z zakresu pedagogiki.

zolnowska

Katarzyna Żołnowska

Nauczyciel religii 

golebiewska

Aleksandra Gołębiewska

Nauczyciel świetlicy

Absolwentka Anglistyki oraz Amerykanistyki jak i studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego. Wcześniej pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w technikum.