Kożuszek.jpg

Agata Kożuszek 

Dyrektor szkoły

Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i polityki oświatowej. Ukończyła również kierunki: psychologia biznesu oraz wiedza o kulturze. Przez 9 lat była dyrektorem Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum, od 13 lat związana ze szkołami Gdańskiej Fundacji Oświatowej jako nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze i wychowawca klas.

 

Joanna Rzosińska

Dyrektor zarządzający

Absolwentka administracji, prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Przez 8 lat była dyrektorem operacyjnym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego filii w Sopocie gdzie między innymi odpowiadała za udoskonalanie jakości oferowanych usług dydaktycznych i pozadydaktycznych.

Macierzanka

Małgorzata Macierzanka

Koordynator PYP

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. Obroniła doktorat z biochemii. Przez 8 lat mieszkała w Wielkiej Brytani, gdzie ukończyła podyplomowe studia nauczycielskie i pracowała w szkole podstawowej. Nieustannie doskonali swój warsztat biorąc udział w różnorodnych szkoleniach. 

m gorecka

Magdalena Górecka

Sekretarz szkoły 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Związała swoją karierę z administracją, w której ma wieloletnie doświadczenie.

farquhar

Lori Farquhar

Opiekun klasy 1

Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Northern Colorado. Otrzymała tytuł magistra na kierunku Curriculum and Instruction in Reading na Uniwersytecie Grand Canyon. Doświadczenie zdobyła ucząc w Imagine Charter School w Firestone, Colorado.Jest także certyfikowanym Edukatorem National Geographic.

   

Kinga Rościszewska

Opiekun klasy 2 

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Pedagogiki o specjalizacji pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Angielskiej szkoły British Council. Ukończyła także wiele kursów związanych z pedagogiką wczesnoszkolną. Przez ostatnich 18 lat pracowała w kilku Angielskich i Amerykańskich szkołach w Bahrajnie. Do jej obowiązków należała nauka między innymi języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych a także zajęć z wfu, muzyki i prac ręcznych. 

m perez

Mireia Perez

Opiekun klasy 3

Absolwentka studiów pedagogicznych Uniwersytetu Barcelońskiego. Pracowała jako nauczyciel w Nikaragui. Dodatkowo jest nauczycielką języka hiszpańskiego. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu dziecięcych grup skautów.

 gerber.jpg

Dane Gerber 

Opiekun klasy 4, nauczyciel muzyki i języka angielskiego

Ukończył Macquarie University z tytułem magistra sztuki ze specjalizacją: literatura angielska i muzyka. Następnie uzyskał tytuł magistra wychowania wczesnoszkolnego University of Western Sydney. Pracował jako nauczyciel i wychowawca w szkołach w Londynie i Sydney. Przez kilkanaście lat uczył dzieci i młodzież gry na pianinie.

Macierzanka

Małgorzata Macierzanka

Opiekun klasy 5

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. Obroniła doktorat z biochemii. Przez 8 lat mieszkała w Wielkiej Brytani, gdzie ukończyła podyplomowe studia nauczycielskie i pracowała w szkole podstawowej. Nieustannie doskonali swój warsztat biorąc udział w różnorodnych szkoleniach. 

  czyzykowska.jpg

Aleksandra Czyżykowska

Opiekun klasy 6, nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trener piłki siatkowej, instruktor fitness oraz odnowy biologicznej. Przez 2 lata trenowała drużynę siatkarską dziewcząt GOKF w Pomorskiej Lidze Wojewódzkiej. 

 

Kotlewska.jpg

Aleksandra Kotlewska

Opiekun klasy 7, nauczyciel języka polskiego i historii Polski

Ukończyła filologię polską. Jest również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze oraz bibliotekoznawstwa. Ma wieloletnie doświadczenie nauczania na różnych etapach edukacyjnych. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy jako egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Łepek

Teresa Łepek

Opiekun klasy 8, nauczyciel matematyki i chemii 

Absolwentka wydziału chemii z tytułem magistra i inżyniera. Odbyła siedmiomiesięczny staż naukowy w Kanadzie, doskonaląc zdolności językowe. Studentka studiów doktoranckich. Pasjonatka zadań logicznych i matematycznych. Nieustannie rozwija swój warsztat pracy nauczyciela, uczestnicząc w szkoleniach i wizytach studyjnych.

 

Paweł Zalewski

Nauczyciel geografii 

Nauczyciel geografii, historii oraz wiedzy i społeczeństwa. Absolwent historii oraz geografii na Uniwersytecie Gdańskim. Od ośmiu lat pracuje w wielu trójmiejskich placówkach. Do jego pasji należą dyplomacja, turystyka i sport. Zawsze uśmiechnięty, otwarty i gotowy do pomocy.

sulich

Aleksandra Sulich

Nauczyciel języka polskiego 

Absolwentka pedagogiki oraz certyfikowany nauczyciel glottodydaktyki i glottoterapii, czyli systemu nauki czytania i pisania opracowanego przez prof. Rocławskiego. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych z zakresu arteterapii. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywała m.in. podczas pracy w szkołach w Wielkiej Brytanii.

gostomska

Anna Gostomska

Nauczyciel języka polskiego

Ukończyła filologię polską i angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu literatury i sztuki europejskiej doby średniowiecza i wczesnej nowożytności. Prowadziła zajęcia z literatury na poziomie akademickim, pracowała także jako nauczyciel w gimnazjum i szkole średniej.

psucho

Izabela Tereszkiewicz

Nauczyciel języka polskiego, języka polskiego dla obcokrajowców i grafiki komputerowej

Absolwentka filologii polskiej i z zamiłowania nauczyciel technologii komputerowej. Swoje doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku zdobyła pracując przez 6 lat w liceum w Paryżu. 

molina

Vanesa Molina

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Posiada tytuł magistra Międzynarodowego Nauczyciela Języka Hiszpańskiego. Jest także egzaminatorem DELE. Ukończyła kierunek wychowanie fizyczne na University of Sevilla.  Pracowała jako asystent nauczyciela w Dubaju, a także jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Szczecin International School. Posiada wieloletnie doświadcznie w nauczaniu klas bilingualnych. Obecnie pracuje także na wydziale Iberystyki Uniwersytetu Gdańskiego.

 a aliste

Amelia Aliste

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Absolwentka iberystyki na Uniwersytecie w Chile. Posiada również dyplom z zakresu administracji publicznej. Miała okazję uczyć swojego języka ojczystego zarówno dzieci jak i dorosłych, pokazując pzy tym kulturę swojego kraju.

Żywicka

Edyta Caban-Żywicka

Nauczyciel języka angielskiego

Anglistka z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła filologię angielską i pedagogikę. Jest także absolwentką podyplomowych studiów z translatoryki języka angielskiego. Posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

   calladine  David Calladine

Nauczyciel języka angielskiego i historii

Absolwent Camberwell School of Art z tytułem konserwatora zabytków oraz zarządzania instytucjami muzealnymi na Uniwersytecie w Portsmouth. Następnie uzyskał uprawnienia nauczycielskie w Wielkiej Brytanii, gdzie przez 12 lat pracował jako nauczyciel historii sztuki, plastyki, nauk przyrodniczych i języka angielskiego. Do Polski przeprowadził się w 2015 roku.

Kucharski.jpg

Kamil Kucharski

Nauczyciel historii i WOS

Absolwent wydziału historii z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu także w klasach dwujęzycznych. Specjalizował się w zakresie historii myśli i kultury politycznej. 

 Łęgowska

Ewelina Łęgowska

Nauczyciel fizyki

Absolwentka fizyki medycznej a obecnie także studentka studiów doktoranckich z zakresu fizyki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Od kilku lat aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniem “Bez rutyny”, prowadząc zajęcia dla młodzieży popularyzujace nauki przyrodnicze.

szyszkowski

Marcin Szyszkowski

Nauczyciel matematyki

Doktor nauk matematycznych. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki na West Virginia University, Columbus State University oraz Uniwersytecie Gdańskim.
Związany jest też z matematyką w wymiarze szkolnym, jako współorganizator olimpiady matematycznej.

gibbs.jpg

James Gibbs

Nauczyciel techniki, IT, etyki

Ukończył psychologię na University of Washington. Po roku pracy z młodzieżą w Berlinie kontynuował studia na wydziałach: pedagogiki oraz filologii germańskiej i angielskiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Pasjonat nowoczesnych technologii i techniki. Mieszka i uczy w Trójmieście od 1998 roku.

rydzak.jpg

Mateusz Rydzak - Moc 

Nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia trenera lacrosse'a, instruktora pływania i koszykówki. Prowadzi drużyny piłki nożnej a dodatkowo rozwija swój warsztat jako nauczyciel gry w szachy. 

d magrean

Dawid Magrean

Nauczyciel wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Posiada uprawnienia instruktora koszykówki i żeglarstwa. Były zawodnik drużyny futbolu amerykańskiego Seahawks Gdynia, obecnie Archers Bydgoszcz.

 

zolnowska

Katarzyna Żołnowska

Nauczyciel religii 

Absolwentka Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni oraz Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła również matematykę ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała w szkole podstawowej oraz w gimnazjum i szkole średniej.

b czech

Bartosz Czech

Bibliotekarz

Absolwent filologii angielskiej i dziennikarstwa. Ukończył kursy języków włoskiego i hiszpańskiego. Obecnie kontynuuje naukę języka japońskiego. Pasjonat kultury i sztuki Kraju Kwitnącej Wiśni, a także zapalony kinoman i czytelnik. W pracy stara się przybliżać uczniom radość płynącą z obcowania ze słowem pisanym.

 

golebiewska

Aleksandra Gołębiewska

Nauczyciel świetlicy

Absolwentka Anglistyki oraz Amerykanistyki jak i studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego. Wcześniej pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w technikum.

   

Barbara Arcyman

Nauczyciel wspomagający

Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej oraz studiów podyplomowych o specjalności oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Gdańskim. Wcześniej pracowała jako terapeuta w klasach I-III. Współpracuje z organizacją non-profit "Ja Też" prowadzącą terapię indywidualną i grupową dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz "Wyspy Umiejętności", gdzie prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności codziennego funkcjonowania.