Kożuszek.jpg

Agata Kożuszek 

Dyrektor Elementary International School of Gdansk. 

Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i polityki oświatowej. Ukończyła również kierunki: psychologia biznesu oraz wiedza o kulturze. Przez 9 lat była dyrektorem Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum, od 13 lat związana ze szkołami Gdańskiej Fundacji Oświatowej jako nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze i wychowawca klas.

 

Joanna Rzosińska

Dyrektor zarządzający International School of Gdansk 

Absolwentka administracji, prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Przez 8 lat była dyrektorem operacyjnym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego filii w Sopocie gdzie między innymi odpowiadała za udoskonalanie jakości oferowanych usług dydaktycznych i pozadydaktycznych.

 

Julia Wiśnicka

Sekretarz International School of Gdansk. 

   
 

Karolina Porzezińska 

Opiekun klasy 1. 

 
farquhar

Lori Farquhar

Opiekun klasy 2, nauczyciel języka angielskiego.

Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej Uniwersytetu Northern Colorado. Otrzymała tytuł magistra na kierunku Curriculum and Instruction in Reading na Uniwersytecie Grand Canyon. Doświadczenie zdobyła ucząc w Imagine Charter School w Firestone, Colorado. Jest także certyfikowanym Edukatorem National Geographic.

 

Kinga Rościszewska

Opiekun klasy 3. 

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Pedagogiki o specjalizacji pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Angielskiej szkoły British Council. Ukończyła także wiele kursów związanych z pedagogiką wczesnoszkolną. Przez ostatnich 18 lat pracowała w kilku Angielskich i Amerykańskich szkołach w Bahrajnie. Do jej obowiązków należała nauka między innymi języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych a także zajęć z wfu, muzyki i prac ręcznych. 

molina

Vanesa Molina

Opiekun klasy 4, nauczyciel języka hiszpańskiego.

Posiada tytuł magistra Międzynarodowego Nauczyciela Języka Hiszpańskiego. Jest także egzaminatorem DELE. Ukończyła kierunek wychowanie fizyczne na University of Sevilla.  Pracowała jako asystent nauczyciela w Dubaju, a także jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Szczecin International School. Posiada wieloletnie doświadcznie w nauczaniu klas bilingualnych. Obecnie pracuje także na wydziale Iberystyki Uniwersytetu Gdańskiego.

m perez

Mireia Perez

Opiekun klasy 5, nauczyciel języka hiszpańskiego.

Absolwentka studiów pedagogicznych Uniwersytetu Barcelońskiego. Pracowała jako nauczyciel w Nikaragui. Dodatkowo jest nauczycielką języka hiszpańskiego. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu dziecięcych grup skautów.

  Macierzanka

 Małgorzata Macierzanka

Opiekun klasy 6, nauczyciel biologii, koordynator Primary Years Programme.

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. Obroniła doktorat z biochemii. Przez 8 lat mieszkała w Wielkiej Brytani, gdzie ukończyła podyplomowe studia nauczycielskie i pracowała w szkole podstawowej. Nieustannie doskonali swój warsztat biorąc udział w różnorodnych szkoleniach. 

czyzykowska.jpg

Aleksandra Czyżykowska

Opiekun klasy 7, nauczyciel wychowania fizycznego.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trener piłki siatkowej, instruktor fitness oraz odnowy biologicznej. Przez 2 lata trenowała drużynę siatkarską dziewcząt GOKF w Pomorskiej Lidze Wojewódzkiej. 

Kotlewska.jpg

Aleksandra Kotlewska

Opiekun klasy 8, nauczyciel języka polskiego i historii Polski.

Ukończyła filologię polską. Jest również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze oraz bibliotekoznawstwa. Ma wieloletnie doświadczenie nauczania na różnych etapach edukacyjnych. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy jako egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 Łepek

Teresa Łepek

Nauczyciel matematyki i chemii.

Absolwentka wydziału chemii z tytułem magistra i inżyniera. Odbyła siedmiomiesięczny staż naukowy w Kanadzie, doskonaląc zdolności językowe. Doktor chemii. Pasjonatka zadań logicznych i matematycznych. Nieustannie rozwija swój warsztat pracy nauczyciela, uczestnicząc w szkoleniach i wizytach studyjnych.

 

 Paweł Zalewski

Nauczyciel geografii. 

Nauczyciel geografii, historii oraz wiedzy i społeczeństwa. Absolwent historii oraz geografii na Uniwersytecie Gdańskim. Od ośmiu lat pracuje w wielu trójmiejskich placówkach. Do jego pasji należą dyplomacja, turystyka i sport. Zawsze uśmiechnięty, otwarty i gotowy do pomocy.

sulich

Aleksandra Sulich

Nauczyciel języka polskiego. 

Absolwentka pedagogiki oraz certyfikowany nauczyciel glottodydaktyki i glottoterapii, czyli systemu nauki czytania i pisania opracowanego przez prof. Rocławskiego. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych z zakresu arteterapii. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywała m.in. podczas pracy w szkołach w Wielkiej Brytanii.

 gostomska

Anna Gostomska

Nauczyciel języka polskiego.

Ukończyła filologię polską i angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu literatury i sztuki europejskiej doby średniowiecza i wczesnej nowożytności. Prowadziła zajęcia z literatury na poziomie akademickim, pracowała także jako nauczyciel w gimnazjum i szkole średniej.

psucho

 Izabela Tereszkiewicz

Nauczyciel języka polskiego dla jako obcego.

Absolwentka filologii polskiej i z zamiłowania nauczyciel technologii komputerowej. Swoje doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku zdobyła pracując przez 6 lat w liceum w Paryżu. 

     

Eduardo Touzon 

Nauczyciel języka hiszpańskiego, geografii i historii. 

Absolwent Uniwersytetu Santiago Compostela w Hiszpanii. Ostatni rok studiów odbywał na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również otrzymał tytuł magistra historii, geografii i historii sztuki. Doświadczenie zdobywał w Liceum Filmowym i na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie gdzie spędził 9 lat. Później przeniósł się do Gdańska, gdzie wykładał na Uniwersytecie. Posiada kompetencje egzaminatora DELE (Certyfikatu Języka Hiszpańskiego jako Obcego)

calladine

David Calladine

Nauczyciel języka angielskiego i Project-based Learning.

Absolwent Camberwell School of Art z tytułem konserwatora zabytków oraz zarządzania instytucjami muzealnymi na Uniwersytecie w Portsmouth. Następnie uzyskał uprawnienia nauczycielskie w Wielkiej Brytanii, gdzie przez 12 lat pracował jako nauczyciel historii sztuki, plastyki, nauk przyrodniczych i języka angielskiego. Do Polski przeprowadził się w 2015 roku.

Żywicka

Edyta Caban-Żywicka

Nauczyciel języka angielskiego, koordynator programu edukacji domowej. 

Anglistka z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła filologię angielską i pedagogikę. Jest także absolwentką podyplomowych studiów z translatoryki języka angielskiego. Posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Łęgowska

 Ewelina Łęgowska

Nauczyciel fizyki.

Absolwentka fizyki medycznej a obecnie także studentka studiów doktoranckich z zakresu fizyki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Od kilku lat aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniem “Bez rutyny”, prowadząc zajęcia dla młodzieży popularyzujace nauki przyrodnicze.

 

 

 

 

 

   

Marta Jundzill 

Nauczyciel muzyki. 

szyszkowski

Marcin Szyszkowski

Nauczyciel matematyki.

Doktor nauk matematycznych. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki na West Virginia University, Columbus State University oraz Uniwersytecie Gdańskim.
Związany jest też z matematyką w wymiarze szkolnym, jako współorganizator olimpiady matematycznej.

 gibbs.jpg  James Gibbs

Nauczyciel techniki, IT, etyki.

Ukończył psychologię na University of Washington. Po roku pracy z młodzieżą w Berlinie kontynuował studia na wydziałach: pedagogiki oraz filologii germańskiej i angielskiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Pasjonat nowoczesnych technologii i techniki. Mieszka i uczy w Trójmieście od 1998 roku.

rydzak.jpg

Mateusz Rydzak - Moc 

Nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia trenera lacrosse'a, instruktora pływania i koszykówki. Prowadzi drużyny piłki nożnej a dodatkowo rozwija swój warsztat jako nauczyciel gry w szachy. 

Sebastian Kapeliński 

Nauczyciel wychowania fizycznego. 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Poznaniu. Trener koszykówki i instruktor pływania. Posiada kwalifikacje ratownika wodnego i nauczyciela dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pasjonat snowboardu, koszykówki i zdrowego trybu życia. 

 

zolnowska

Katarzyna Żołnowska

Nauczyciel religii. 

Absolwentka Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni oraz Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła również matematykę ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała w szkole podstawowej oraz w gimnazjum i szkole średniej.

b czech

Bartosz Czech

Bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego jako obcego. 

Absolwent filologii angielskiej i dziennikarstwa. Ukończył kursy języków włoskiego i hiszpańskiego. Obecnie kontynuuje naukę języka japońskiego. Pasjonat kultury i sztuki Kraju Kwitnącej Wiśni, a także zapalony kinoman i czytelnik. W pracy stara się przybliżać uczniom radość płynącą z obcowania ze słowem pisanym.

 

golebiewska

Aleksandra Gołębiewska

Asystent nauczyciela. 

Absolwentka Anglistyki oraz Amerykanistyki jak i studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego. Wcześniej pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w technikum.

   

Magdalena Honcz 

Asystent nauczyciela. 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zdobywała pracując z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego w w ośrodku terapeutycznym w Wielkiej Brytanii. W trakcie pracy odbyła liczne, potwierdzone certyfikatami szkolenia dotyczące wsparcia psychologicznego. Odbyła także staż w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym w Lublinie oraz szkolenie z Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości w Gdańsku. Obecnie studiuje filologię angielską. 

 

Joanna Wojczulis 

Nauczyciel wspomagający. 

Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej na  Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.. Pracowała w szkołach w Polsce, Holandii, a także w Stanach Zjednoczonych, również w szkole alternatywnej  oraz w szkole z oddziałami integracyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kucharski.jpg

Kamil Kucharski

Nauczyciel świetlicy. 

Absolwent wydziału historii z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu także w klasach dwujęzycznych. Specjalizował się w zakresie historii myśli i kultury politycznej.