apps books more 2xW ISG uczymy metodą badawczą i projektową, a podręczniki stanowią jedno z możliwych źrodeł zdobywania wiedzy. Polskie podręczniki do szkoły podstawowej zamawiane są przez szkołę dzięki dotacji rządowej. Oprócz podręczników używamy w szkole różnorodnych aplikacji, które umożliwiają nauczycielom tworzenie autorskich programów nauczania oraz pracę wybiegającą poza zawartość konkretnego podręcznika.