SZKOŁA CZESNE
Szkoła podstawowa
klasy 1-7


1463 zł/miesiąc
 (płatne przez 12 miesięcy)

(po zastosowaniu 5% zniżki za terminowść opłacania, czesne wynosi 1390 zł miesięcznie przez 12 miesięcy)

Gimnazjum
klasy 8-9


2084 zł/miesiąc
(płatne przez 12 miesięcy)

(po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania, czesne wynosi 1980 zł miesięcznie przez 12 miesięcy)

Liceum ogólnokształcące
klasy 10-12


2084 zł/miesiąc
(płatne przez 12 miesięcy)

(po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania, czesne wynosi 1980 zł miesięcznie przez 12 miesięcy)

Wpisowe - Klasy 1-12: 1400 zł

               - 20% zniżki dla uczniów kontynuujących naukę w ISG (przejście z G0 do G1/ G6 do G7/ G9 do G10)

 

Oferujemy zniżki rodzinne.

Zapewniamy możliwość zamówienia lunchu za dodatkową opłatą. 

Nowy numer konta bankowego:
BGŻ BNP PARIBAS
92 1600 1462 1837 4600 5000 0001
International School of Gdansk
ul.Sucha 29, 80-531 Gdańsk


Regulamin opłacania czesnego ISG

PRZEDSZKOLE

OPCJA POBYTU DZIECKA

CENA CZESNEGO
W ROKU 2017/2018

 

Opieka pełna
w godzinach 7:00 - 17:30
(pełna oferta)

+ 4 posiłki
(śniadanie, II śniadanie, lunch, podwieczorek)

989 zł/miesiąc
(płatne przez 12 m-cy)

(po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania, czesne wynosi 940 zł miesięcznie przez 12 miesięcy)

+  14 zł/dzień

 

Opieka częściowa
w godzinach 7:00 - 12:00
(zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej, zajęcia językowe, zajęcia rekreacyjno – ruchowe, opieka Poradni „Osiek”)

+ 4 posiłki
(śniadanie, II śniadanie, lunch, podwieczorek)

684 zł/miesiąc
(płatne przez 12 m-cy)

(po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania, czesne wynosi 650 zł miesięcznie przez 12 miesięcy)


+  14 zł / dzień

 

Opieka częściowa rozszerzona
w godzinach 08:30 – 15:00
(zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej, zajęcia językowe, profilowane zajęcia dodatkowe, opieka Poradni „Osiek”)

+ 4 posiłki
(śniadanie, II śniadanie, lunch, podwieczorek)

842 zł/miesiąc
(płatne przez 12 m-cy)

(po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania, czesne wynosi 800 zł miesięcznie przez 12 miesięcy)


+  14 zł /dzień

 

Opłaty grupa "0"

Opieka pełna    

w godzinach 7.30 - 17.30
(zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, opieka Poradni "Osiek", opieka świetlicowa)

989 zł/miesiąc
(płatne przez 10 m-cy)

(po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania, czesne wynosi 940 zł miesięcznie przez 10 miesięcy)

 


+ 1 posiłek 
 (lunch)


+ 12 zł /dzień