ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLASY I

ELEMENTARY INTERNATIONAL SCHOOL OF GDAŃSK/

MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GDAŃSKU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020Rekrutacja do klas I ma charakter ciągły i rozpoczyna się:

  • 02.01.2019 r. dla absolwentów IPG;
  • 16.01.2019 r. dla pozostałych chętnych – do wyczerpania miejsc.

Na proces rekrutacyjny składa się:

  • wypełnienie formularza karty zgłoszenia, który jest dostępny na stronie http://www.isg.gfo.pl/pl/pliki/karta_eisg.pdf; i złożenie go w sekretariacie szkoły lub wysłanie drogą mailową na adres isg@gfo.pl;
  • spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły;
  • spotkanie dziecka z pedagogiem (nie dotyczy absolwentów IPG).

W trakcie procesu rekrutacji brane będą pod uwagę:

  • termin złożenia karty zgłoszenia do szkoły;
  • posiadanie rodzeństwa w jednej ze szkół danego zespołu;
  • realizowanie przygotowania przedszkolnego w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową;
  • bycie dzieckiem absolwenta szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową;
  • wcześniejsza edukacja w przedszkolu anglojęzycznym.

 

Decyzję o przyjęciu dziecka do klasy I podejmuje dyrektor Elementary International School of Gdansk/Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Gdańsku, który informuje rodziców o wyniku procesu rekrutacji telefonicznie i drogą mailową maksymalnie w ciągu 2 tygodni od czasu spotkania.

 

Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego w wysokości 1400 zł (nr konta: 92 1600 1462 1837 4600 5000 0001, Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.) w ciągu tygodnia od otrzymania informacji drogą mailową o pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego.