W związku z realizacją przez szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej projektu pn. „Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych w ramach ww. projektu.

Zadanie 1. Zajęcia podnoszące kreatywność uczniów poprzez realizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu, dodatkowych zajęć z wykorzystaniem TIK.

zapytanie ofertowe - robotyka

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy

Zadanie 2. Zajęcia podnoszące kompetencje uczniów w zakresie innowacyjności (analityczne, abstrakcyjne, przestrzenne i logiczne myślenie).

zapytanie ofertowe - szachy

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy

zapytanie ofertowe - kostka Rubika

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy

 

W związku z realizacją projektu Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy” prosimy o składanie ofert sprzętowych. 

Zapytanie ofertowe - tablica suchościeralna - zakup sprzętu - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - tablica suchościeralna - zakup sprzętu - formularz oferty

Zapytanie ofertowe - tablica suchościeralna - zakup sprzętu - formularz oferty - plik edytowalny dla Oferenta

Zapytanie ofertowe - tablica suchościeralna - zakup sprzętu - oświadczenie Oferenta

Zapytanie ofertowe - tablica suchościeralna - zakup sprzętu - specyfikacja zamówienia

Zapytanie ofertowe - tablica suchościeralna - zakup sprzętu - specyfikacja zamówienia - plik edytowalny dla Oferenta

Zapytanie ofertowe - tablica suchościeralna - zakup sprzętu - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2016 - zakup sprzętu - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2016 - zakup sprzętu - formularz oferty 

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2016 - zakup sprzętu - oświadczenie Oferenta

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2016 - zakup sprzętu - specyfikacja zamówienia

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2016 - zakup sprzętu - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2016 - zakup sprzętu - sprostowanie

 

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2016 - zakup sprzętu - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2016 - zakup sprzętu - formularz oferty

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2016 - zakup sprzętu - oświadczenie Oferenta

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2016 - zakup sprzętu - specyfikacja zamówienia

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2016 - zakup sprzętu - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2015 - zakup sprzętu - sprosowanie 

 

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2016 - zakup sprzętu - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2016 - zakup sprzętu - formularz oferty

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2016 - zakup sprzętu - oświadczenie Oferenta

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2016 - zakup sprzętu - specyfikacja zamówienia

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2016 - zakup sprzętu - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2016 - zakup sprzętu - sprostowanie 

 

Zapytanie ofertowe - 01/ISG/2017 - zakup sprzętu - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 01/ISG/2017 - zakup sprzętu - formularz oferty 

Zapytanie ofertowe - 01/ISG/2017 - zakup sprzętu - oświadczenie Oferenta 

Zapytanie ofertowe - 01/ISG/2017 - zakup sprzętu - specyfikacja zamówienia 

Zapytanie ofertowe - 01/ISG/2017 - zakup sprzętu - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zapytanie ofertowe - 01/ISG/2017 - zakup sprzętu - oświadczenie o sprzedaży drukarki 3D 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego 01/ISG/2017

 

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2017 - zakup sprzętu - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2017 - zakup sprzętu - formularz oferty 

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2017 - zakup sprzętu - oświadczenie Oferenta 

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2017 - zakup sprzętu - specyfikacja zamówienia

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2017 - zakup sprzętu - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Zapytanie ofertowe - 02/ISG/2017 - zakup sprzętu - procedura sprawdzania legalności zakupionego oprogramowania

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy  - 2/ISG/2017

 

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2017 - szkolenie - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2017 - szkolenie - formularz oferty

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2017 - szkolenie - oświadczenie Oferenta

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2017 - szkolenie - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zapytanie ofertowe - 03/ISG/2017 - szkolenie - wykaz kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenie

Protokół z przeprowadzenia postępowanie o wyłonienie wykonawcy - 3/ISG/2017

 

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - formularz oferty

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - formularz oferty

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - oświadczenie Oferenta

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych 

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - specyfikacja zamówienia

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - specyfikacja zamówienia

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - sprostowanie

Zapytanie ofertowe - 04/ISG/2017 - catering - sprostwawnie nr 2 

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy - catering 

 

Protokół z przeprowadzenia postępowanie o wyłonienie wykonawcy - robotyka

Protokół z przeprowadzenia postępowanie o wyłonienie wykonawcy - tablice suchościeralne 

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy - szachy, kostka Rubika

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy - sprzęt elektroniczny

 

Zapytanie ofertowe - 05/ISG/2017 - cykl 4 szkoleń dla nauczycieli - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 05/ISG/2017 - cykl 4 szkoleń dla nauczycieli - załącznik 1

Zapytanie ofertowe - 05/ISG/2017 - cykl 4 szkoleń dla nauczycieli - załącznik 2

Zapytanie ofertowe - 05/ISG/2017 - cykl 4 szkoleń dla nauczycieli - załącznik 3

Zapytanie ofertowe - 05/ISG/2017 - cykl 4 szkoleń dla nauczycieli - załącznik 4

Protokół z przeprowadzenia postępowanie o wyłonienie wykonawcy - 5/ISG/2017

 

Zapytanie ofertowe - 6/ISG/2017 - usługa cateringowa - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 6/ISG/2017 - usługa cateringowa - sprostowanie

Zapytanie ofertowe - 6/ISG/2017 - usługa cateringowa - załącznik 1 - poprawiony

Zapytanie ofertowe - 6/ISG/2017 - usługa cateringowa - załącznik 2

Zapytanie ofertowe - 6/ISG/2017 - usługa cateringowa - załącznik 3

Zapytanie ofertowe - 6/ISG/2017 - usługa cateringowa - załącznik 4

Zapytanie ofertowe - 6/ISG/2017 - usługa cateringowa - załącznik 5

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy - 6/ISG/2017 

 

Zapytanie ofertowe - 7/ISG/2017 - zajęcia z robotyki - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 7/ISG/2017 - zajęcia z robotyki - oświadczenie o znajomości języka angielskiego

Zapytanie ofertowe - 7/ISG/2017 - zajęcia z robotyki - oświadczenie oferenta

Zapytanie ofertowe - 7/ISG/2017 - zajęcia z robotyki - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

Zapytanie ofertowe - 7/ISG/2017 - zajęcia z robotyki - formularz oferty

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy - 7/ISG/2017

 

Zapytanie ofertowe - 8/ISG/2017 - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 8/ISG/2017 - oświadczenie oferenta

Zapytanie ofertowe - 8/ISG/2017 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zapytanie ofertowe - 8/ISG/2017 - specyfikacja zamówienia

Zapytanie ofertowe - 8/ISG/2017 - formularz oferty 

Zapytanie ofertowe - 8/ISG/2017 - protokół wyboru

 

Zapytanie ofertowe - 9/ISG/2017 - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 9/ISG/2017 - oświadczenie oferenta

Zapytanie ofertowe - 9/ISG/2017 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zapytanie ofertowe - 9/ISG/2017 - szczegóły opisu montażu 

Zapytanie ofertowe - 9/ISG/2017 - formularz oferty 

Zapytanie ofertowe - 9/ISG/2017 - protokół wyboru